Unusual suspect causing myocardial infarction

Mohamed El Farissi (Corresponding author), Jo M. Zelis, Guus R. Brueren, Pim A.L. Tonino

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)510-511
Aantal pagina's2
TijdschriftStructural Heart
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit