Unravelling the transport mechanism of pore-filled membranes for hydrogen separation

Alba Arratibel, D. Alfredo Pacheco Tanaka, Thomas J.A. Slater, Timothy L. Burnett, Martin van Sint Annaland, Fausto Gallucci

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unravelling the transport mechanism of pore-filled membranes for hydrogen separation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen