Unraveling the role of Lithium in enhancing the hydrogen evolution activity of MoS2: intercalation versus adsorption

Longfei Wu, Nelson Y. Dzade, Miao Yu, Brahim Mezari, Arno van Hoof, Heiner Friedrich, Nora H. de Leeuw, Emiel Hensen, Jan Philipp Hofmann (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unraveling the role of Lithium in enhancing the hydrogen evolution activity of MoS2: intercalation versus adsorption'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen