Unraveling the link between nonlinear mechanics, microstructure, and molecular packing of fibrin

N.A. Kurniawan, J. Grimbergen, I.K. Piechocka, K.A. Jansen, F.C. MacKintosh, J. Koopman, G.H. Koenderink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40A
TijdschriftBiophysical Journal
Volume108
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 jan 2015

Citeer dit