Unpacking the meaning of sense of coherence in transcultural management.

Llewellyn E. van Zyl, Marius W. Stander

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftLiteratuurrecensieAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer596
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Human Resource Management
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 nov. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit