Unpacking ICT : understanding the implications of ICT availability and adoption on firm performance

S. Bashir

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1823 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Snijders, Chris C.P., Promotor
  • Sadowski, Bert M., Co-Promotor
  • Matzat, Uwe, Co-Promotor
Datum van toekenning16 dec 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6295-421-2
StatusGepubliceerd - 16 dec 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit