Unlocking the Potentials of Underdeveloped Smart Material Composites

Bahareh Barati, Elvin Karana

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Originele taal-2Engels
TitelICS MATERIALS
StatusGepubliceerd - 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit