Unlocking the adaptivity in supramolecular biomaterials via chemistry and processing

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Dankers, Patricia Y.W., Promotor
  • Bouten, Carlijn V.C., Promotor
Datum van toekenning30 apr 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5197-2
StatusGepubliceerd - 30 apr 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit