University research, intellectual property rights and European innovation systems

B. Verspagen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

89 Citaten (Scopus)
213 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'University research, intellectual property rights and European innovation systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie