University IPRs and knowledge transfer : is university ownership more efficient?

G.A. Crespi, A. Geuna, Z.O. Nomaler, B. Verspagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'University IPRs and knowledge transfer : is university ownership more efficient?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen