Universal viscosity behavior of polycondensation polymer/silica nanocomposites

V. Ramakrishnan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

285 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Peters, Gerrit W.M., Promotor
  • Goossens, Han, Co-Promotor
Datum van toekenning19 jan 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4000-6
StatusGepubliceerd - 19 jan 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit