Universal short-time motion of a polymer in a random environment: Analytical calculations, a blob picture, and Monte Carlo results

U. Ebert, A. Baumgärtner, L. Schäfer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Universal short-time motion of a polymer in a random environment: Analytical calculations, a blob picture, and Monte Carlo results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie