Universal Lagrangian transport mechanisms in 3D cavity flows

Pablo Sebastián Contreras Osorio

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Clercx, Herman J.H., Promotor
  • Speetjens, Michel F.M., Promotor
Datum van toekenning29 jan. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4959-7
StatusGepubliceerd - 29 jan. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit