Unitload, a decision support system for warehouse

B. Rouwenhorst, J.P. Berg, van den, R.J. Mantel, W.H.M. Zijm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-127
TijdschriftInternational Journal of Flexible Automation and Integration Manufacturing
Volume7
Nummer van het tijdschrift1 & 2
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit