Uniqueness/nonuniqueness for solutions of second order parabolic equations of the form ut=Lu+Vu-gammaup in Rn

J. Engländer, R.G. Pinsky

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  19 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's41
  StatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2002007
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit