Unique parallel decomposition for the π-calculus

Matias David Lee, Bas Luttik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelCombined Workshop on Expressiveness in Concurrency and Structural Operational Semantics (EXPRESS/SOS 2016)
RedacteurenDaniel Gebler, Kirstin Peters
UitgeverijEPTCS
Pagina's45-59
Aantal pagina's16
Volume222
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit

Lee, M. D., & Luttik, B. (2016). Unique parallel decomposition for the π-calculus. In D. Gebler, & K. Peters (editors), Combined Workshop on Expressiveness in Concurrency and Structural Operational Semantics (EXPRESS/SOS 2016) (Vol. 222, blz. 45-59). EPTCS.