Unipolar pulse trains with perturbed intervals: Perceptibility of jitter

B.L. Cardozo, R.J. Ritsma, G. Domburg, J.J.M. Neelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-27
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Unipolar pulse trains with perturbed intervals: Perceptibility of jitter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit