Uniformly packed codes

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

235 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Lint, J.H., Promotor
  • Goethals, J.M., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jun. 1976
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit