Uniform kernelization complexity of hitting forbidden minors

A.C. Giannopoulou, B.M.P. Jansen, D. Lokshtanov, S. Saurabh

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Uniform kernelization complexity of hitting forbidden minors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde