Uniform asymptotics of a Bessel-function series occurring in a transmission-line problem

J. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)143-159
  TijdschriftJournal of Computational and Applied Mathematics
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit