Uniform asymptotic theory of edge diffraction

R.M. Lewis, J. Boersma

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uniform asymptotic theory of edge diffraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie