Unified theoretical and experimental view on transient shear banding

Roberto Benzi, Thibaut Divoux, Catherine Barentin, Sébastien Manneville, Mauro Sbragaglia, Federico Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unified theoretical and experimental view on transient shear banding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics