Unified theoretical and experimental view on transient shear banding

Roberto Benzi, Thibaut Divoux, Catherine Barentin, Sébastien Manneville, Mauro Sbragaglia, Federico Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unified theoretical and experimental view on transient shear banding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie