Unified health gamification can significantly improve well-being in corporate environments

A. Shahrestani, P.M.E. Van Gorp, P.M. Le Blanc, F. Greidanus, Kristel de Groot, J. Leermakers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Unified health gamification can significantly improve well-being in corporate environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen