Unequal error protection in BICM with QAM constellations: interleaver and code design

A. Alvarado, E. Agrell, L.L. Szczecinski, A.B. Svensson

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unequal error protection in BICM with QAM constellations: interleaver and code design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science