Understanding tunneling spin polarization: the case of amorphous ferromagnets

P.V. Paluskar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelWorkshop NanoSpintronics Flagship; Eindhoven, Netherlands, the (26 jun - 27 jun 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit