Understanding travelers’ behavior in provision of travel information : a Bayesian belief approach

Z. Parvaneh, T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding travelers’ behavior in provision of travel information : a Bayesian belief approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen