Understanding the role of product design in consumer choice by means of laddering (in Polish)

H.M.J.J. Snelders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-37
  TijdschriftIWP news - design
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit