Understanding the influence of gravity on perikinetic coagulation on the basis of the DLVO theory

R. Folkersma, A.J.G. Diemen, van, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding the influence of gravity on perikinetic coagulation on the basis of the DLVO theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering