Understanding the Dutch market for industrial areas with System Dynamics modeling

E.G.J. Blokhuis, Q. Han, W.F. Schaefer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding the Dutch market for industrial areas with System Dynamics modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen