Understanding the distribution characteristics of bus speed based on geocoded data

Y. Du, F. Deng, F. Liao, Y. Ji

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding the distribution characteristics of bus speed based on geocoded data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen