Understanding the complexity of knowledge integration in collaborative new product development teams: a case study

Maaike Kleinsmann, Jan Buijs, Rianne Valkenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

105 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding the complexity of knowledge integration in collaborative new product development teams: a case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Engineering