Understanding the charge storage mechanism to achieve high capacity and fast ion storage in sodium-ion capacitor anodes by using electrospun nitrogen-doped carbon fibers

Runyu Yan, Elinor Josef, Haijian Huang, Karen Leus, Markus Niederberger, Jan P. Hofmann, Ralf Walczak, Markus Antonietti, Martin Oschatz (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding the charge storage mechanism to achieve high capacity and fast ion storage in sodium-ion capacitor anodes by using electrospun nitrogen-doped carbon fibers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie