Understanding teachers’ routines to inform classroom technology design

P. An, S. Bakker, J.H. Eggen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  145 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding teachers’ routines to inform classroom technology design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Sociale wetenschappen