Understanding social responses to artificial agents : building blocks for persuasive technology

M.A.J. Roubroeks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

248 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering & Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Midden, Cees J.H., Promotor
  • Postma, E.O., Promotor, Externe Persoon
  • Ham, Jaap R.C., Co-Promotor
Datum van toekenning27 mei 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit