Understanding, predicting, and tuning the fragility of vitrimeric polymers

Simone Ciarella, Rutger A. Biezemans, Liesbeth M.C. Janssen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding, predicting, and tuning the fragility of vitrimeric polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen