Understanding, predicting, and tuning the fragility of vitrimeric polymers

Simone Ciarella, Rutger A. Biezemans, Liesbeth M.C. Janssen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten