Understanding player experience in social digital games : the role of social presence

B.J. Gajadhar

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1073 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding player experience in social digital games : the role of social presence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen