Understanding moral responsibility in the design of trailers

S. Burg, van der, A. Gorp, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
124 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding moral responsibility in the design of trailers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen