Understanding LOC/SOC phenomenology in tokamaks

J. E. Rice (Corresponding author), J. Citrin, N. M. Cao, P. H. Diamond, M. Greenwald, B. A. Grierson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding LOC/SOC phenomenology in tokamaks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics