Understanding lightning : experiments on meter long discharges and their x-rays

P. Kochkin

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

471 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Kling, W.L., Promotor
  • van Deursen, A.P.J., Co-Promotor
Datum van toekenning2 dec. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6259-415-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit