Understanding hydrogen bonding in calcium silicate hydrate combining solid-state NMR and first principle calculations

Bo Li, Neng Li, H.J.H. Brouwers, Qingliang Yu, Wei Chen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding hydrogen bonding in calcium silicate hydrate combining solid-state NMR and first principle calculations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen