Understanding how teachers learn as a prerequisite for promoting teacher learning

D. Beijaard, F.A.J. Korthagen, N. Verloop

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  38 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-108
  TijdschriftTeachers and Teaching
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit