Understanding Experiential Qualities of Light-Touch-Matters: Towards a Tool Kit

Bahareh Barati (Corresponding author), Elvin Karana, Paul Hekkert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding Experiential Qualities of Light-Touch-Matters: Towards a Tool Kit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit