Understanding enterprise modeling from product modeling

J.C. Wortmann, H.M.H. Hegge, J.B.M. Goossenaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)234-244
TijdschriftProduction Planning & Control
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit