Understanding engagement in dementia through behavior. The ethographic and Laban-inspired coding system of engagement (ELICSE) and the Evidence-based Model of Engagement-related Behavior (EMODEB)

Giulia Perugia, Roos van Berkel, Marta Díaz-Boladeras, Andreu Català-Mallofré, Matthias Rauterberg, Emilia Barakova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding engagement in dementia through behavior. The ethographic and Laban-inspired coding system of engagement (ELICSE) and the Evidence-based Model of Engagement-related Behavior (EMODEB)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen