Understanding effective coaching on healthy lifestyle by combining theory- and data-driven approaches

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

2 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding effective coaching on healthy lifestyle by combining theory- and data-driven approaches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen