Understanding design-based learning context and the associated emotional experience

Feiran Zhang (Corresponding author), Panos Markopoulos, M.M. Bekker, Mpuerto Paule-Ruíz, Martine Schüll

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding design-based learning context and the associated emotional experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen