Understanding cooperativity in hydrogen-bond-induced supramolecular polymerization : a density functional theory study

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

100 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding cooperativity in hydrogen-bond-induced supramolecular polymerization : a density functional theory study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen