Understanding computer security

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
90 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding computer security'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.